hanf-faser.se

➜ Fiberisolering     ➜ Takisolering     ➜ Lättlerablandning    

Hampa-Fiberisolering

Lösull HDW för vägg- och takisolering

Fiberisolerings-lösull HDWST läggs löst i vägg eller tak. Först luckrar man upp materialet och sedan stoppar man det i den del av vägg eller tak som skall fyllas. Vi levererar den här lösullen HDWST i balar 45x45x80 (c:a 30 kg). Du klipper av tråden, men är försiktig för balar öppnar sig så mycket att du kan bli skadad om tråden flyger upp. Bär arbetshandska och ett andningsskydd mot damm när du arbetar med isoleringen. Luckra upp lösullen HDWST genom att röra om i den.

Det rekommenderas att öppna balarna och låta dem ligga i 24 timmar innan de stoppas in i vägg eller tak.

Stopptätthet

Det måste räknas med 50 kg/m³ lösull HDWST. Du räknar ut ytan som skall isoleras. Med den här tabellen (Hur mycket yta kan isoleras med en bal?) bestämmer du hur många balar som är nödvändiga totalt. Du lägger dem på plats, öppnar dem och stoppar in dem, men utan att pressa ihop dem för mycket. Det är viktigt att du använder alla balar så att du uppnår rätt stopptäthet. Du skall fylla hela utrymmet jämnt. Stopptättheten kan variera mellan 40 och 60 kg/m3. Men de byggfysikaliska värdena förändras inte. Om du stoppar in 30 kg verkar det tomt för ögat, men om du stoppar in 70 kg på en m3, behöver du mer kraft. Ju mer du stoppar in, desto bättre blir de byggfysikaliska egenskaperna.

Om du har en isoleringstjocklek på mellan 25 och 45 cm, rekommenderas det att stoppa in upp till 60 kg. Isoleringen skall vara minst 10 cm tjock för att hålla sig kvar i vägg eller tak.

Med en bal på 30 kg kan man isolera följande yta:

Isoleringstjocklek 10cm 12cm 14cm 16cm 18cm
1 bal till 6m² 5m² 4,3m² 3,75m² 3,3m²
  • Balarna är högtryckspressade.
  • När man öppnar balarna och låter dem ligga, får fiber-isoleringen en optimal täthet på 1-2 dagar.
  • Du bör röra om i materialet.
  • Man behöver inte dra isär de enstaka fibrerna.

Stoppning

Du skall alltid börja med att stoppa i hörnet och områden där det är svårt att komma åt och du skall alltid fortsätta där du slutade att arbeta. Du skall fylla hela utrymmet med mängden som du har räknat ut tidigare. Fiberisoleringen utvidgas i regelverket så att den är stabil under längre tid utan att du sätter något ovanpå. Om du har ett brant tak, rekommenderas det att montera listerna eller en träskiva på och sedan stoppa med lösull.

Byggfysikaliska Egenskaperna
HDW FS Certifieringsnummer ETA 0016/01
complex thermal conductance 0,045 W/mK / 0,91 mh²
brandskyddsklass C & E
Humidity sorption 3,89 kg/m²
Aerodynamic resistance 1,2 kPas/m²